WE PROVIDE

 

 • transport, repair and computer diagnostic testing

 • superior quality of services based on qualitysystem ISO 9001:2008 and MMS

ZAPEWNIAMY

 

 • dojazd, naprawę i diagnostykę komputerową

 • najwyższą jakość usług opartych na systemach jakości ISO 9001:2008 oraz MMS

OUR SERVICES

 

 • P2, P3, P4, P5 inspections, revisions, repairs

 • bus modernisation and post-accident repairs

 • assembly,disassembly and replacement of monobloc wheels, rim wheels and brake disks

 • repairs and refurbishment of wheel sets of diesel, ellectric and other locomotives

 • overhauls of gearboxes and transmission gears: ZE, VOITH, GMEINDER and other

 • overhauls of diesel engines: MTU, MAN and other

WYKONUJEMY

 

 • przeglądy, rewizje,naprawy w zakresie P2, P3, P4, P5

 • modernizacje autobusów oraz naprawy powypadkowe

 • montaże, demontaże i wymiany kół monoblokowych, obręczowych oraz tarcz hamulcowych

 • naprawy i modernizacje zestawów kołowych lokomotyw: spalinowych, elektrycznych i innych

 • naprawy główne skrzyń biegów i przekładni napędowych ZF, VOITH, GMEINDER i innych

 • naprawy główne silników spalinowych MTU, MAN i innych


ASO Piotr Mieczkowski © 2019

SERWIS POJAZDÓW SZYNOWYCH

ASO PIOTR MIECZKOWSKI

Serwis Pojazdów Szynowych

ASO Piotr Mieczkowski