SPS sp. z o.o. sp. k  © 2024

Filia Inowrocław
ul. Warsztatowa 1
88-100 Inowrocław

Skontaktuj się z nami

sps@serwis-mieczkowski.pl

+48 52 326 70 33

Odwiedź  nas

Lisi Ogon k/Bydgoszczy

ul. Szczecińska 15-19

86-065 Łochowo

Drogi Kliencie!

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (tzw. RODO).

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest podmiot Serwis Pojazdów Szynowych, Lisi Ogon, ul. Szczecińska 15-19, Filia Inowrocław ul. Warsztatowa 1

2. Kontakt:

Możesz się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem +48 52 326 70 33 lub mailowo pod adresem: sps@serwis-mieczkowski.pl

3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Wyznaczony przez podmiot Inspektor Ochrony Danych Osobowych gwarantuje, że dane będą przetwarzane prawidłowo i zgodnie z prawem. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, kierując maila pod adres admin@serwispojazdowszynowych.pl

4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

4.1 Przetwarzamy Twoje dane dla następujących celów:

 • realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów podmiotu  Serwis Pojazdów Szynowych, Lisi Ogon, ul. Szczecińska 15-19, Filia Inowrocław ul. Warsztatowa 1 tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),

 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),

 • weryfikacji tożsamości Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),

 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).4.2 W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).

4.2 Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:

 • ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,

 • przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności ( w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z RODO).

 • uzyskania opinii o produkcie i poziomu świadczonych usług.

5. Komu udostępnione będą dane osobowe?

W przypadku zaistnienia konieczności Twoje dane osobowe będziemy przekazywać w celu wykonywania naszych usług. 

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, takim jak np. biuro rachunkowe, kancelaria prawnicza, firmy kurierskim, operatorzy płatności, firmy świadczące na naszą rzecz usługi doradcze.

6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, w przypadku wystąpienia ryzyka dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania przez Ciebie zgody.

Dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu.

7. Twoje prawa:

 • Prawo żadania dostępu do Twoich danych, ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

 • Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

8. Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam świadczenie usług na Twoją rzecz, w tym realizację zawartej umowy.

SERWIS POJAZDÓW SZYNOWYCH 
sp. z o.o. sp. k

 1. pl
 2. en